Gåvofonden

Gåvofonden

Reumatikerföreningens Gåvofond i Sollefteå

Nu har Du möjlighet att söka ett litet bidrag ur gåvofonden. 

Ändamålet skall vara rehabilitering/rehabiliteringsnära verksamhet/aktivitet till exempel behandlingar, hjälpmedel eller liknande för medlemmar i Sollefteåföreningen.

För att få söka måste Du ha varit medlem, betalt avgift, minst två (2) år i följd. För barn gäller ett års medlemskap.

Du kan bara söka till ett ändamål åt gången. Bidrag beviljas ej i efterskott.

Varje år beslutar styrelsen, enligt stadgarna, om hur mycket som skall fördelas till forskning repektive bidrag till medlemmarna.

Ansökan ur fonden kan göras fyra gånger per år: 31/1, 30/4, 30/7 och 31/10. 
Senast dessa datum skall ansökan vara hos kassören. I ansökan skall ändamål och kostnad framgå. 
Läkarintyg eller motsvarande skall bifogas.

Besked lämnas tre veckor efter senaste ansökningstid. Fattade beslut av styrelsen kan ej överklagas.

Om Du har några frågor eller behöver  blanketter ring mig på 0620-24136 kvällstid eller skicka e-post.

Adress för ansökan är: 

Reumatikerföreningen i Sollefteå  
c/o Nils Berglund  
Bjursta 221  
881 93  SOLLEFTEÅ

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.